ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดตราด


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

 • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดตราด เลขที่ 11 ถนนสันติสุข ตำบลบางพระ อำเภอเมือง จังหวัดตราด 23000 เบอร์โทรศัพท์ 039 525 751,039 525 753 โทรสาร 039 525 753 E-mail : trtjc@coj.go.th

ข่าวล่าสุด
ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

ดูข่าวทั้งหมด

แบบฟอร์ม
  แผนภูมิคดีคุ้มครองสวัสดิภาพ
 1. แผนภูมิคุ้มครองสวัสดิภาพ

 2. แผนผังการจัดทำคำร้องขอรับเงินค่าสินไหมทดแทนในคดีตาม ป.วิ อ.มาตรา 44/1
 3. แผนผังการจัดทำคำร้องขอรับเงินค่าสินไหมทดแทนในคดีตาม ป.วิ อ.มาตรา 44/1

ประกาศ
  บริการเขียนคำร้องขอรับเงิน ค่าสินไหมทดแทนในคดีตาม ป.วิ อาญา มาตรา 44/1
 1. บริการเขียนคำร้องขอรับเงิน ค่าสินไหมทดแทนในคดีตาม ป.วิ อาญา มาตรา 44/1

 2. บริการไม่พักเที่ยง
 3. แจ้งมีบริการไม่พักเที่ยง

 4. ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดตราด บริการคัดถ่ายสำเนาคำพิพากษาระหว่างศาลยุติธรรมทั่วประเทศ
 5. ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดตราด บริการคัดถ่ายสำเนาคำพิพากษาระหว่างศาลยุติธรรมทั่วประเทศ

คู่มือ
  คู่มือการติดต่อราชการศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดตราด
 1. คู่มือการติดต่อราชการศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดตราด

 2. พระรชบัญญัติ ศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ.2553
 3. พระรชบัญญัติ ศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ.2553

เอกสารอื่นๆ
  สถิติไกล่เกลี่ย
 1. สถิติไกล่เกลี่ยประจำเดือนมกราคม 2559
 2. สถิติไกล่เกลี่ยประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2559
 3. สถิติไกล่เกลี่ยประจำเดือนมีนาคม 2559
 4. สถิติไกล่เกลี่ยประจำเดือนเมษายน 2559
 5. สถิติไกล่เกลี่ยประจำเดือนพฤษภาคม 2559
 6. สถิติไกล่เกลี่ยประจำเดือนมิถุนายน 2559
 7. สถิติไกล่เกลี่ยประจำเดือนกรกฎาคม 2559
 8. สถิติไกล่เกลี่ยประจำเดือนสิงหาคม 2559
 9. สถิติไกล่เกลี่ยประจำเดือนกันยายน 2559
 10. สถิติไกล่เกลี่ยประจำเดือนตุลาคม 2559

วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 0

ค้นหาข้อมูลคดี


กรุณาระบุเลขคดีดำหรือเลขคดีแดง

กรุณาระบุเลขคดีดำ

กรุณาระบุเลขคดีดำ

กรุณาระบุเลขคดีดำ หรือ วันนัดพิจารณา (ตัวอย่าง 31/04/2559)

ลิงค์หน่วยงาน

หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ