ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดตราด เลขที่ 11 ถนนสันติสุข ตำบลบางพระ อำเภอเมือง จังหวัดตราด 23000 เบอร์โทรศัพท์ 039 525 751,039 525 753 โทรสาร 039 525 753 E-mail : trtjc@coj.go.th

ประกาศศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดตราด เรื่อง สอบราคาจ้างเหมารักษาความสะอาดอาคารศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดตราด พื้นที่โดยรอบอาคาร สวนหย่อม และถนนลานจอดรถ

ประกาศศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดตราด เรื่อง  สอบราคาจ้างเหมารักษาความสะอาดอาคารศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดตราด พื้นที่โดยรอบอาคาร สวนหย่อม และถนนลานจอดรถ


เอกสารแนบ