ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดตราด เลขที่ 11 ถนนสันติสุข ตำบลบางพระ อำเภอเมือง จังหวัดตราด 23000 เบอร์โทรศัพท์ 039 525 751,039 525 753 โทรสาร 039 525 753 E-mail : trtjc@coj.go.th

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดตราด เข้าเยี่ยม นายพงษ์เทพ รุ่งโรจน์ ผู้พิพากษาอาวุโสในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดตราด เนื่องจากเข้ารับการรักษา ณ โรงพยาบาลกรุงเทพตราด

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดตราด   เข้าเยี่ยม นายพงษ์เทพ รุ่งโรจน์  ผู้พิพากษาอาวุโสในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดตราด  เนื่องจากเข้ารับการรักษา ณ โรงพยาบาลกรุงเทพตราด


เอกสารแนบ