ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดตราด เลขที่ 11 ถนนสันติสุข ตำบลบางพระ อำเภอเมือง จังหวัดตราด 23000 เบอร์โทรศัพท์ 039 525 751,039 525 753 โทรสาร 039 525 753 E-mail : trtjc@coj.go.th

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดตราด จัดงานเลี้ยงอำลาผู้พิพากษาหัวหน้าศาลและข้าราชการศาลยุติธรรม ในโอกาสย้ายไปดำรงตำแหน่งที่ศาลอื่น

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดตราด  จัดงานเลี้ยงอำลาผู้พิพากษาหัวหน้าศาลและข้าราชการศาลยุติธรรม ในโอกาสย้ายไปดำรงตำแหน่งที่ศาลอื่น


เอกสารแนบ