ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดตราด เลขที่ 11 ถนนสันติสุข ตำบลบางพระ อำเภอเมือง จังหวัดตราด 23000 เบอร์โทรศัพท์ 039 525 751,039 525 753 โทรสาร 039 525 753 E-mail : trtjc@coj.go.th

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดตราด ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดตราด เข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เนื่องในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่งใหม่

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดตราด ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดตราด เข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เนื่องในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่งใหม่


เอกสารแนบ